Vergunning

Als je jouw woning van buiten gaat isoleren dan verander je het aanzicht van je gevel. Het is bijna altijd noodzakelijk dat je een vergunning aanvraagt bij de gemeente voordat je kan beginnen met de werkzaamheden.

Het is namelijk zo dat sommige gevels niet mogen veranderen. Dat is meestal het geval bij monumenten, twee-onder-een-kap woningen, flatgebouwen en bepaalde stadsgezichten. Check dus altijd met de gemeente of je de gevel wel van buiten mag isoleren, of zowel de voor- en achtergevel mag en of je een andere gevelbekleding mag aanbrengen. Bij het plaatsen van spouwmuurisolatie hoeft dit echter niet omdat de gevel na de werken niet veranderd.

Aandachtspunten vergunning

Er zijn een aantal aandachtspunten waar je rekening mee kunt houden bij het aanvragen van een vergunning voor het isoleren van de buitengevel:

  • Welstand – Onderdeel van het verlenen van een vergunning is de toetsing met de gemeentelijke welstandscommissie. Deze commissie beschouwd het uiterlijk van jouw project en de veranderingen. Vinden ze het mooi en in de buurt passen, dan krijg jij een vergunning. Zo niet, dan moet je jouw plannen aanpassen.
  • Bouwbesluit – De overheid heeft een bouwbesluit waarin allerlei bouwkundige eisen opgesteld staan. Daar moeten woningen en gevels aan voldoen. Zo staat er bijvoorbeeld dat een nieuwe gevel een minimale R-waarde van 1,3 moet hebben als het om een renovatie gaat en 4,5 als het een nieuwbouwwoning is. Ook zijn er regels op het gebied van geluiddemping.
  • Erfgrens – Je mag natuurlijk niet buiten je eigen erf bouwen. Ook niet als het maar om een paar centimeter gaat. Als jouw gevel nu op de erfgrens staat, dan kun je op die gevel geen buitengevelisolatie aanbrengen. Ook hier wordt op gecontroleerd als je een vergunning aanvraagt bij de gemeente.
  • Begin op tijd – Een vergunning krijgen kost tijd. Buurtbewoners krijgen ook tijd om bezwaar te maken op jouw plannen. Begin dus op tijd met het aanvragen van de vergunning om vertraging te voorkomen.